Thủ tục Đăng ký, sang tên xe ngoài tỉnh, khác điểm đăng ký
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Đăng ký, sang tên xe ngoài tỉnh, khác điểm đăng ký nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh (Bộ phận một cửa), địa chỉ: số 197, đường 23 tháng 3, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thụ lý giải quyết và cấp Phiếu nhận hồ sơ;
Nếu hồ sơ đăng ký xe không đảm bảo thủ tục theo quy định thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả Đăng ký, sang tên xe ngoài tỉnh, khác điểm đăng ký.

Cách thức thực hiện Trực tiếp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh (Bộ phận một cửa), địa chỉ: số 197, đường 23 tháng 3, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:
Giấy chứng nhận đăng ký xe
Biển số xe
Giấy tờ nguồn gốc xe (Đối với xe có nguồn gốc tịch thu, sung quỹ nhà nước).
Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe
Giấy tờ của chủ xe
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Công an tỉnh Đắk Nông hiện đang giải quyết trong 01 ngày làm việc).
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh (Bộ phận một cửa), địa chỉ: số 197, đường 23 tháng 3, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe;
- Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.
Lệ phí Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân: chủ xe trực tiếp hoặc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.

Căn cứ pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
- Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định Quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định Công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Mẫu đơn