Thủ tục Giải quyết thủ tục đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tổ chức có nhu cầu cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện thủ tục và đề xuất cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu.
Bước 3: Trình lãnh đạo duyệt giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
Bước 5: Trả Giấy chứng nhận cho cơ quan, tổ chức và làm thủ tục thu lệ phí theo quy định (thời gian từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần).

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả Kết quả giải quyết thủ tục hành chính Công an tỉnh Đắk Nông, địa chỉ tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:
a) Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của người đến liên hệ, xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
b) Văn bản đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Theo quy định của Bộ Công an trong thời gian 04 ngày làm việc. (Công an tỉnh Đắk Nông đang giải quyết 01 ngày làm việc).
Đối tượng thực hiện tổ chức.
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính con dấu thứ hai và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
Lệ phí không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
- Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh Nhà nước.
- Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.
- Thông tư số 218/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Mẫu đơn