Thủ tục Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định cụ thể một số nội dung về công tác văn thư
Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Căn cứ pháp lý

Mẫu đơn
NGHIDINH30_1.doc
NGHIDINH30_2.doc
NGHIDINH30_3.doc
NGHIDINH30_4.doc