Thủ tục Quyết định ban hành 1 số Thủ tục hành chính
Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Căn cứ pháp lý

Mẫu đơn
Quyet dinh ban hanh Bo TTHC.doc