Thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử tại Công an tỉnh Đăk Nông
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người khai báo tạm trú truy cập Trang https://daknong.xuatnhapcanh.gov.vn về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Nông nơi đặt cơ sở lưu trú và thực hiện như sau:
- Cung cấp các thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo (Chỉ thực hiện lần đầu).
- Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.
Bước 2: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài hoặc chuyển tập tin nhập đính kém theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.
Bước 3: Ấn nút “ Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại Bước 2.

Cách thức thực hiện Không.
Thành phần số lượng hồ sơ

- Thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.
- Số lượng hồ sơ: Không

Thời hạn giải quyết 24 giờ/7 ngày
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân gồm: + Cơ sở lưu trú là khách sạn; Đối với các cơ sở lưu trú khác; Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; Người đứng tên trong hợp đồng mua/thuê nhà cho người nước ngoài lưu trú dài hạn khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhập đầy đủ thường xuyên và lưu trên hệ thống Trang thông tin điện tử.
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú

Căn cứ pháp lý

- Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 06/6/2014;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019.
- Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu đơn