Thủ tục Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia cho cán bộ, viên chức, công nhân sang Campuchia
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ
1. Cán bộ, viên chức, công nhân thuộc tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia; cán bộ, viên chức, công nhân thuộc các ngành ở Trung ương và các tỉnh khác có trụ sở đóng ở tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia có nhu cầu sang tỉnh biên giới đối diện của Campuchia công tác nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Nông.
2. Cán bộ, viên chức, công nhân có thể ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình đang làm việc nộp hồ sơ và nhận kết quả. Nếu đề nghị cấp giấy thông hành cho nhiều người phải kèm theo danh sách có chữ ký, đóng dấu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó. Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả thì người được cử đi nộp hồ sơ xuất trình giấy giới thiệu, giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn giá trị sử dụng của bản thân và của người ủy quyền để kiểm tra, đối chiếu.
Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ, in giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.
* Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả
Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền cho cán bộ trả kết quả để đối chiếu, nếu đầy đủ và đúng người thì yêu cầu ký nhận và trả giấy thông hành cho người đến nhận kết quả.
* Thời hạn trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
* Nhận kết quả thông qua doanh nghiệp bưu điện: Nhận kết quả tại địa chỉ đã đăng ký với doanh nghiệp bưu điện (thực hiện theo hướng dẫn của bưu điện)

Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công an tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ 01 tờ khai theo Mẫu TK7.
+ 02 ảnh chân dung, cỡ 4x6cm mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng, trong đó 01 ảnh dán vào tờ khai.
+ Trường hợp cấp lại Giấy thông hành thì phải nộp lại giấy thông hành đã được cấp, nếu giấy thông hành còn giá trị sử dụng.
+ Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với trường hợp nộp hồ sơ.
Trường hợp doanh nghiệp được ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành thì trước khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp đó phải gửi cho cơ quan cấp giấy thông hành 01 bộ hồ sơ pháp nhân, gồm:
Bản sao hoặc bản chụp có chứng thực quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh; nếu bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu;Văn bản giới thiệu mẫu con dấu và mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Việc gửi hồ sơ pháp nhân nêu tại khoản 2 Điều này chỉ thực hiện một lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ thì doanh nghiệp gửi văn bản bổ sung.
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia được cử sang tỉnh biên giới đối diện của Campuchia công tác.
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy thông hành biên giới
Lệ phí - 40.000đồng/lần từ ngày 01/7/2021 đến hết 31/12/2021.
- 50.000đồng/lần từ /01/01/2022.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành (mẫu M01)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Đảm bảo đúng đối tượng được cấp giấy thông hành là cán bộ, viên chức, công nhân thuộc tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia; cán bộ, viên chức, công nhân thuộc các ngành ở Trung ương và các tỉnh khác có trụ sở đóng ở tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia có nhu cầu sang tỉnh biên giới đối diện của Campuchia công tác.
Không thuộc các trường hợp chưa được cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý

- Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14, ngày 22/11/2019)
- Nghị định Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành (NĐ 76/2020/NĐ-CP, ngày 01/7/2020)
- Thông tư số 25/2021/TT-BTC, ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
- Thông tư số 47/2021/TT-BTC, ngày 24/6/2021 của Bộ Tài Chính quy định mức thu một số khoảng phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết 31/12/2021)

Mẫu đơn