Tự hào người chiến sỹ an ninh

Ngày đêm bám bản, bám làng

Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân

Gian nan đâu cản bước chân

Luôn luôn giữ vững tinh thần vượt qua

Quanh năm suốt tháng xa nhà

Con thơ tựa cửa ngóng cha mỗi chiều

Nhưng vì Tổ quốc thân yêu

Trong tim nguyện mãi 6 điều Bác trao

Màu xanh – sắc áo tự hào

Lòng trung sáng tựa vì sao giữa trời

Ngại chi gian khó trên đời

Nguyện dâng hiến trọn một thời thanh xuân

Mặc nguy hiểm, mặc gian truân

Người con của Đảng vì dân hết mình

Là người chiến sỹ an ninh

Giữ cho đất nước yên bình vui ca

Giữ cho hạnh phúc mọi nhà

Ngát hương như những cánh hoa thắm hồng

Một đời giữ trọn lòng son

Vì Dân, vì Nước… mãi còn khắc ghi.

Việt Cường - TM