Ngày 16/9/2021, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị giao ban công tác chính trị tư tưởng 9 tháng đầu năm 2021 dưới sự chủ trì của Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.


Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2021, quán triệt sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác về chính trị tư tưởng, tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ trên các lĩnh vực công tác; duy trì việc kiểm tra, chấn chỉnh cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm quy chế, quy trình công tác, các quy định của Đảng, của ngành và điều lệnh Công an nhân dân. Chủ động các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ.... Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó trong 9 tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch công tác đề ra, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng và Nhân dân tin yêu, quý mến.

Với những thành tích đạt được, trong 9 tháng đầu năm 2021, Công an tỉnh Đắk Nông vinh dự 3 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 8 lần biểu dương, thưởng nóng; người dân trong và ngoài tỉnh gửi 87 thư cảm ơn bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì Nhân dân phuc vụ của lực lượng Công an các cấp trong tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị chức năng đã giải đáp các ý kiến, đề xuất của Công an các đơn vị, địa phương liên quan đến chế độ chính sách, công tác cán bộ, hậu cần, thi đua khen thưởng...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an toàn tỉnh đã thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng như thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động phong trào, an sinh xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ. Đưa nội dung công tác chính trị, tư tưởng vào nghị quyết, chương trình công tác hàng năm và lấy công tác này là một tiêu chí quan trọng trong bình xét thi đua cuối năm. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, quan tâm nắm, giải quyết có hiệu quả tâm tư, nguyện vọng, tình hình nổi lên trong công tác, sinh hoạt, góp phần ổn định tư tưởng, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa gương người tốt việc tốt, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Đắk Nông trong các mặt công tác và phong trào với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”..


Người dân trong và ngoài tỉnh gửi nhiều thư cảm ơn bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì Nhân dân phục vụ của CBCS Công an Đắk Nông

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt mở Sổ vàng lập công “Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân” nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an Đắk Nông với quyết tâm bảo đảm tốt an ninh, trật tự và phòng chống dịch Covid-19; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đắk Nông tận tụy, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.


Hồng Long – Bá Hiển