Thực hiện Kế hoạch số 229-KH/TĐTN-BTG ngày 29/7/2021 của Tỉnh đoàn Đắk Nông về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân” do Trung ương Đoàn tổ chức.

Nhằm tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng nước nhà và những phẩm chất đạo đức cao quý của Đại tướng, góp phần thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021). Đồng thời, thể hiện niềm tự hào, sự tri ân sâu sắc của Thanh niên Công an Đắk Nông đối với Đại tướng, người chiến sĩ cộng sản đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng và dân tộc, qua đó khích lệ việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tướng và các bậc tiền bối cách mạng trong tuổi trẻ Công an tỉnh. Ban Chấp hành Đoàn Công an tỉnh phát động triển khai cuộc thi và yêu cầu các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện những nội dung sau:

1. Triển khai đến toàn bộ đoàn viên thanh niên tại đơn vị biết và tham gia cuộc thi tìm hiểu, cụ thể:

- Chủ đề cuộc thi “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”. Gồm 02 hình thức thi: Trắc nghiệm tương tác trực tuyến và thi viết

- Đối với hình thức thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến: Từ ngày 30/7/2021 đến ngày 25/8/2021.

- Đối với hình thức thi viết: Từ ngày 30/7/2021 đến ngày 31/11/2021.

- Đối tượng dự thi: ngoài đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ toàn Công an tỉnh có thể tham gia (Vì đối tượng tham gia theo Trung ương Đoàn phát động: Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước có thể tham gia).

- Nội dung Cuộc thi:

Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp; những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân; phẩm chất đạo đức cao quý của Đại tướng.

Thể hiện tình cảm của Thanh niên Công an Đắk Nông đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp; học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tướng.

(Nội dung chi tiết cuộc thi được đăng tải tại website của Cuộc thi http://daituongcuanhandan.vn )

          2. Đề nghị 100% đoàn viên thanh niên tham gia Thi trắc nghiệm tương tác trực tiếp: Ban Tổ chức Cuộc thi phát sóng trực tiếp (livestream) trên trang mạng cộng đồng Facebook “Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn” và “Ban Tuyên giáo TW Đoàn” từ 20h30 - 21h20 trong các ngày 30/7, 03/8, 06/8, 10/8, 13/8, 17/8, 20/8 và 25/8/2021.

          Các đơn vị tham gia sẽ được cộng điểm vào điểm thi đua hàng tháng, cụ thể như sau:

          - Các Chi đoàn (trừ PC07, PC08, PC11, PK02): 100% ĐVTN tham gia: +10 điểm; từ 80% trở lên: không cộng điểm; dưới 80%: -20 điểm; không tham gia: -30 điểm.

          Đối với các Chi đoàn đạt 100% ĐVTN tham gia sẽ được cộng điểm thêm điểm, cụ thể như sau: vận động được 50% CBCS tham gia: + 10 điểm; vận động được 100% CBCS tham gia: +20 điểm.

          - Chi đoàn PC08, PC11, đoàn cơ sở PC07, PK02: 100% ĐVTN tham gia: +15 điểm; từ 80% trở lên: +10 điểm; từ 50% trở lên: không cộng điểm; dưới 50%: -20 điểm; không tham gia: -30 điểm.

          Đối với các cơ sở đoàn đạt 100% ĐVTN tham gia sẽ được cộng điểm thêm điểm, cụ thể như sau: vận động được 50% CBCS tham gia: + 20 điểm; vận động được 100% CBCS tham gia: +30 điểm.

          (Lưu ý: số lượng CBCS tham gia thêm được tính như sau: tổng số đơn vị - đoàn số).

          - Điểm số % được tính trung bình cộng của các lần thi

          + Lần 1: ngày 30/7, 03/8, 06/8, 10/8, 13/8, 17/8/2021, tính vào điểm thi đua tháng 8/2021.

          + Lần 2: ngày 20/8 và 25/8/2021, tính vào điểm thi đua tháng 9/2021.

          - Trước 9h00 ngày liền sau ngày tham gia, báo cáo hình ảnh phần dự thi của các đồng chí tham gia vào đêm hôm trước, qua Zalo hoặc email của Đoàn Công an tỉnh doanthanhniencatdaknong@gmail.com để được ghi nhận.

          3. Đề nghị 100% các cơ sở đoàn có bài thi viết chất lượng để tham gia Cuộc thi (Bài viết chất lượng: bảo đảm các yêu cầu trong Thể lệ, có sự đầu tư về nội dung và hình thức)

          - Các Chi đoàn (trừ PC07, PC08, PC11, PK02): mỗi đơn vị gửi ít nhất 03 bài dự thi;

          - Chi đoàn PC08, PC11, đoàn cơ sở PC07, PK02: mỗi đơn vị gửi ít nhất 05 bài dự thi;

          Các cơ sở đoàn gửi bài dự thi ở dạng văn bản giấy về Văn phòng Đoàn Công an tỉnh từ ngày 10/9 đến hết ngày 20/11/2021, điểm thi đua sẽ được cộng vào tháng mà cơ sở đoàn nộp bài, cụ thể:

          - 100% bài dự thi được phân bổ tối thiểu, bảo đảm chất lượng: +10 điểm;      - 200% bài dự thi được phân bổ tối thiểu, bảo đảm chất lượng: +20 điểm.

          - 300% bài dự thi được phân bổ tối thiểu, bảo đảm chất lượng: +30 điểm.

          - Không đạt 100% bài dự thi được phân bổ tối thiểu: -10 điểm; dưới 50% bài dự thi: -20 điểm; không tham gia: -30 điểm. Bài dự thi sơ sài, mang tính đối phó: -10 điểm.

          Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân” là hoạt động thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ Thanh niên Công an Đắk Nông, Ban Chấp hành Đoàn Công an tỉnh yêu cầu các cơ sở đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

          Đồng thời, kính đề nghị Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm phối hợp chỉ đạo đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị tham gia Cuộc thi.

* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Trung úy Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, sđt: 0946.261.296.