Thực hiện kế hoạch 105 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động Nhân dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ … thời gian qua dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện kế hoạch, điển hình là Công an phường Quảng Thành là đơn vị có nhiều thành tích trong công tác thu gom vũ khí, vậy liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Từ đầu năm 2020 đến nay, đã vận động thu hồi được 46 khẩu súng (trong đó có 17 khẩu súng kíp, 08 khẩu súng hơi, 21 khẩu súng cồn); 03 nỏ, 02 côn nhị khúc, 02 đao, 08 quả pháo hoa nổ và hàng trăm viên đạn các loại, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, Công an phường Quảng Thành đang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ kết hợp công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, đặc biệt quan tâm đến việc vận động người dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn không dùng các loại súng tự chế để bảo vệ nương rẫy, săn bắn… nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thu gom vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Khắc Hào