Ngày 29/3/2021, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức cấp 14 xe máy FUTURE FI; 16 bộ máy vi tính Dell; 16 máy in HP; 15 máy ảnh kỹ thuật số Pentax 70; 06 máy phát điện 5KVA - 5,5KVA cho lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã triển khai nghiêm túc Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Theo đó, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, vật tư trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Công an xã để phục vụ nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã đầu tư mua sắm, cấp phát trang thiết bị, cơ sở vật chất ban đầu cho lực lượng Công an xã như: gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng; gói thầu mua trang bị bàn, ghế; gói thầu mua xe mô tô. Tổ chức tiếp nhận và cấp phát trang thiết bị Bộ Công an cấp như tủ sắt đựng vũ khí, tủ sắt hồ sơ nghiệp vụ, áo giáp chống đâm, khóa còng tay kèm bao da, gậy điện, còi nhựa Cảnh sát, xắc cốt, súng đa năng ... Phối hợp với các cơ quan, UBND huyện, UBND xã tiến hành khảo sát chọn vị trí xây dựng trụ sở làm việc cho Công an 60 xã. Trong đó ưu tiên triển khai xây dựng, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình doanh trại cho Công an các xã biên giới, gồm: Công an xã Đắk Wil thuộc Công an huyện Cư Jút; Công an xã Đắk Lao, Công an xã Thuận An thuộc Công an huyện Đắk Mil; Công an xã xã Thuận Hà, Công an xã Thuận Hạnh thuộc Công an huyện Đắk Song; Công an xã xã Quảng trực, Công an xã Đắk BukSo thuộc Công an huyện Tuy Đức. Nhìn chung, cơ sở vật chất, vật tư trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ đã đầu tư cho Công an các xã, về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu công tác.

Một số hình ảnh tại buổi bàn giao trang thiết bị:


Phương Nguyễn