Trong hai ngày cuối tuần (20 và 21/3/2021), thiếu tá Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ làm công tác cấp căn cước công dân tại các huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Glong, Đắk Mil và Đắk R’lấp.

Tại các điểm đến, sau khi kiểm tra thực tế, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức đã ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng Công an tỉnh nhà nói chung, cán bộ chiến sĩ Công an các huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Glong, Đắk Mil và Đắk R’lấp trong việc tháo gỡ những khó khăn, tìm ra những cách làm mới, sáng tạo, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Bộ Công an. Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ các đơn vị tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, nghiên cứu những cách làm sáng tạo, hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm tình hình địa bàn, nắm vững về cơ cấu dân cư từng vùng, miền để sắp xếp, bố trí thời gian làm hợp lý, không để người dân chờ đợi quá lâu. Trưởng Công an các huyện duy trì việc xuống cơ sở, nhất là các vùng sâu, vùng xa để vừa kiểm tra, hướng dẫn và động viên CBCS đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng, đảm bảo khoa học và đem lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về ANTT, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.


Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức - PGĐ Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ làm công tác cấp căn cước công dân


Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức - PGĐ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra  công tác cấp căn cước công dân tại xã Đức Minh huyện ĐắkMil

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, sự quyết tâm cao của mỗi CBCS, lực lượng Công an Đắk Nông đã và đang nỗ lực, tập trung thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD đúng với kế hoạch. Để đảm bảo đúng tiến độ công việc khi số lượng cấp thẻ CCCD rất lớn và trên hết là đảm bảo việc tiếp nhận thông tin của người dân được đầy đủ, chính xác, Bên cạnh việc tổ chức thu thập thông tin, cấp thẻ CCCD tại trụ sở Công an các huyện, thành phố, các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện thành lập các tổ công tác cấp CCCD lưu động, tăng ca, tăng thời gian làm việc ngoài giờ từ 5h sáng đến 24h đêm, thậm chí có tổ đến 2 - 3h sáng các ngày trong tuần. Nhờ đó việc thu thập hồ sơ căn cước công dân của các đơn vị mỗi ngày luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, ngày sau cao hơn ngày trước. Chỉ tính trong ngày 19 và 20/3, các tổ cấp ăn cước công dân lưu động trên toàn tỉnh thu nhận được 15.574 hồ sơ và đều vượt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt trong ngày 20/3 Công an huyện Đắk Song đã thu nhận được 1.085 hồ sơ, Công an huyện Đắk Glong đã thu nhận được 1.123 hồ sơ .

Tuyết Mai