Ngay sau khi Thông tư số 62, 63 /2020/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng CAND và quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng CSGT có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng tiếp cận, thực thi nhiệm vụ điều tra giải quyết tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ. Sau 15 ngày triển khai công tác này (từ ngày 01/01 – 15/01/2021), Phòng  CSGT tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra giải quyết 05 vụ tai nạn giao thông, 02 người chết, 04 người bị thương xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông (Quốc lộ 14) theo đúng quy định, trình tự, thủ tục của pháp luật. Trong đó, có 02 vụ, 02 người chết không thuộc thẫm quyền, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện thụ lý ngay tại hiện trường;  03 vụ, 04 người bị thương do Phòng Cảnh sát giao thông điều tra giải quyết. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông gồm: do đi sai phần đường 02 vụ, thiếu chú ý quan sát 02 vụ, chuyển hướng sai quy định 01 vụ. Qua thực tiễn công tác điều tra giải quyết tai nạn trong 15 ngày qua, công tác phối hợp điều tra giải quyết tai nạn giữa Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh với lực lượng CSGT, Cảnh sát điều tra Công an các huyện và Viện kiểm sát nhân dân các cấp luôn chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, chưa xảy ra vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo Thông tư.

CSGT Đắk Nông điều tra giải quyết tai nạn giao thông tại Quốc lộ 14

Để triển khai tốt Thông tư của Bộ Công an, trước đó Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã tổ chức tập huấn các Thông tư của Bộ Công an cho 107 CBCS trong đơn vị nắm vững các quy định về công tác phối hợp, phân cấp, phân quyền, quy trình điều tra, cách thiết lập hồ sơ vụ án, thực nghiệm hiện trường điều tra giải quyết tai nạn giao thông. Nhằm không để xảy ra vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng CSGT tỉnh Đắk Nông đã chủ động, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Cơ quan cảnh sát điều tra và lực lượng CSGT cấp huyện về cơ chế phối hợp, phân cấp phân quyền khởi  tố vụ án khi có dấu hiệu tội phạm. Chuẩn bị các trang thiết bị, phương tiện, công cụ, nơi để phương tiện trong các vụ tai nạn giao thông và các dụng cụ cần thiết để phục vụ cho công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông. Bố trí CBCS đã có kinh nghiệm điều tra giải quyết tai nạn giao thông ở Công an cấp huyện phân bổ đều cho 03 đội cảnh sát giao thông đường bộ, lên phương án dự phòng thành lập các tổ điều tra giải quyết tai nạn giao thông từ các đội nghiệp vụ để khi cần thiết có thể điều động ra trực tiếp phối hợp với 03 đội Cảnh sát giao thông đường bộ, các đơn vị nghiệp vụ khác điều tra giải quyết tai nạn giao thông.

Tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông sẽ đủ sức và làm tốt công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật và Thông tư của Bộ Công an.

Phương Thanh