Ngày 11/10, Cục Y tế Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị truyền thông phòng chống sốt xuất huyết, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cho CBCS các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã.

Tại Hội nghị, các CBCS đã được trang bị một số chuyên đề gồm: Tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn cả nước và tại địa bàn tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua; các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, chẩn đoán, điều trị, dự phòng; tình hình môi trường Thế giới và Việt Nam, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của con người; đặc thù trong lực lượng CAND và công tác môi trường giam giữ can, phạm nhân; công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát bảo vệ môi trường trong CAND; tình hình dịch bệnh mùa mưa, lũ .....Ngoài ra các CBCS còn được phổ biến, quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe trong CAND.  Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của CBCS trong công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh liên quan, quản lý sức khỏe can, phạm nhân được đảm bảo theo yêu cầu của pháp luật.
Cán bộ Cục y tế phổ biến chuyên đề truyền thông phòng chống sốt xuất huyết cho CBCS.

Bá Hiển