Sáng ngày 27/1/2015, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an xã năm 2014 và triển khai công tác năm 2015, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính và lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh...

Sáng ngày 27/1/2015, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an xã năm 2014 và triển khai công tác năm 2015, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính và lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Đại tá Nguyễn Đăng Thiêm - Trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc báo cáo đánh giá kết quả các mặt công tác Công an xã năm 2014 và quán triệt, triển khai Chỉ thị 09/CT-BCA-V28, ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an “Về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo”, Kế hoạch số 252/KH-CAT(PV28), ngày 06/11/2014 của Công an tỉnh về thực hiện Chỉ thị 09/CT-BCA-V28 của Bộ trưởng Bộ Công an, kế hoạch tổng kết 7 năm công tác Công an thực hiện Pháp lệnh Công an xã (2008-2015) trên địa bàn toàn tỉnh và Kế hoạch tổ chức Hội thi Công an xã giỏi toàn tỉnh năm 2015.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Phó giám đốc, chủ trì hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị , Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của lực lượng Công an xã trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số công tác trong thời gian tới: lực lượng Công an xã phải thường xuyên rà soát lại những khuyết điểm, yếu kém của mình để có biện pháp khắc phục, sửa chữa; chỉnh đốn tác phong và lề lối làm việc để gần dân hơn, nắm bắt tình hình trong nhân dân kịp thời hơn; chú trọng công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở các khu công nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt quy chế, quy định làm việc của Công an xã, tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, xử lý nghiêm những cán bộ tha hoá về đạo đức, vi phạm pháp luật, cán bộ, đảng viên trong lực lượng phải là gương sáng để nhân dân noi theo; tiếp tục mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã; các đơn vị và Công an các huyện, thị xã phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ để lực lượng Công an xã làm tốt công tác bảo đảm  an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đồng chí Phó giám đốc Nguyễn Văn Hùng trao tặng các danh hiệu thi đua

Cũng tại Hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014, trao kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho các cá nhân xuất sắc năm 2014.

Nguyễn Đức Hiền