Ngày 19/7/2019, Đoàn kiểm tra số 1152 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã được nghe Công an tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thời gian qua, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã thường xuyên tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đến tất cả cấp ủy, lãnh đạo cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Công tỉnh; Chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Công an 8 huyện, thị xã quán triệt và tổ chức thực hiện; Tích cực tuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ, chiến sĩ thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi bộ để kịp thời nắm bắt các chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận khi tổ chức thực hiện... Về việc thực hiện Nghị quyết 26, Công an tỉnh đã bám sát các quan điểm của Đảng, việc triển khai thực hiện các quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch bảo đảm tính nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, Công an tỉnh đã hợp nhất 2 đơn vị, giải thể 2 đơn vị, sáp nhập 1 đơn vị, giảm 12 cấp đội và hiện còn 27 đơn vị cấp phòng, 8 công an cấp huyện. Sau khi kiện toàn, tổ chức bộ máy theo mô hình mới, Công an tỉnh đã quyết định điều động, bố trí, phân công cán bộ, chiến sĩ về nhận công tác ở các đơn vị phù hợp với năng lực, sở trường và trình độ chuyên môn được đào tạo, đi vào hoạt động ổn định. Đội ngũ cán bộ đều yên tâm công tác, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

 Đại tá Lê Văn Tuyến Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu kết luận

 Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp đã ghi nhận và đánh giá cao việc Công an tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

  Thái Bình