Ngày 15/7, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 48 đảng viên mới của các tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc. Thượng tá Nay Gia Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự và chỉ đạo.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề như: Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn đinh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nguyên tắc, tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác Xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Ngoài ra, các học viên còn tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nay Gia Phú - Phó giám đốc phát biểu tại lễ khai giảng


Song Mây