Nhằm triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2019 và kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), ngày 27/7, Công an tỉnh tổ chức truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Đồng chí Thượng tá Nay Gia Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự.

Tại buổi truyền thông, các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến một số nội dung liên quan đến xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.


Thượng tá Nay Gia Phú – PGĐ Công an tỉnh phát biểu tại buổi truyền thông   

 

Toàn cảnh buổi truyền thông 

Chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2019 là: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”. Hoạt động này được triển khai nhằm thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc; Tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới, tiến bộ nhằm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc phát triển bền vững.

Song Mây