Chiều ngày 12/6/2019, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông, Công an huyện Cư Jút và Công ty cổ phần thủy điện miền Trung tổ chức Lễ Ký kết Quy chế phối hợp Công tác bảo đảm an ninh trật tự Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

Nhà máy điện mặt trời Cư Jút có công suất 50MW do Công ty cổ phần thủy điện miền Trung làm Chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.367 tỷ đồng tại thị trấn Eatling – huyện Cư Jut – tỉnh Đăk Nông. Việc đầu tư Nhà máy điện mặt trời Cư Jút là rất cần thiết để bổ sung nguồn cung ứng điện năng cho nhu cầu phụ tải phát triển của đất nước, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển nguồn năng lượng sạch, phù hợp với xu thế phát triển bền vững chung của thế giới.

Dự án được khởi công xây dựng vào cuối năm 2017, đã hoàn thành và phát điện thương mại vào ngày 20/4/2019.      Với đặc thù là công trình điện mặt trời, toàn bộ máy móc, linh kiện và thiết bị được nhập khẩu từ nước ngoài, khi xảy ra tình hình mất ANTT sẽ ảnh hưởng đến quá trình quản lý vận hành nhà máy, thời gian sửa chữa kéo dài ... Do đó, việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an và chủ đầu tư là rất cần thiết nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại dự án.


Đại diện Phòng An ninh kinh tế thông qua Dự thảo Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp về Công tác bảo đảm an ninh trật tự Nhà máy điện mặt trời Cư Jút  là cơ sở, nền tảng cho công tác phối hợp giữa Phòng An ninh kinh Công an tỉnh Đắk Nông, Công an huyện Cư Jút và Công ty cổ phần thủy điện miền Trung nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới tại Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.


Lễ ký kết giữa Phòng An ninh kinh tế, Công an huyện Cư Jút và Công ty cổ phần thủy điện miền Trung

Theo đó, các bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch và biện pháp triển khai đảm bảo công tác bảo vệ an ninh, an toàn Nhà máy điện mặt trời Cư Jut. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ tài sản doanh nghiệp, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung chủ động phòng ngừa, phát hiện, phối hợp đấu tranh có hiệu quả mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn cho doanh nghiệp…


Toàn cảnh Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

 

Đào Trung Hiếu