Ngày 5/6/2019, Công an tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân và chuyên đề tăng cường công tác hậu cần, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác công an. Đại tá Lê Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được thông qua dự thảo hai Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy trong công an tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác hậu cần và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Công an.  Đây là hai Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng lực lượng, đảm bảo trang thiết bị kỹ thuật phục vụ tốt công tác chiến đấu của lực lượng công an tỉnh. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất kiến nghị, góp ý bổ sung xoay quanh một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng bố cục, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mà Nghị quyết đã đề ra. Trong đó tập trung vào một số nội dung chuyên đề như công tác đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công tác lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công tác cán bộ, công tác hậu cần kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác công an....

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định sự cần thiết quan trọng của việc ban hành các Nghị quyết trên nhằm góp phần nâng cao chất lượng , hiệu quả công lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng công an, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, hậu cần kỹ thuật cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời yêu cầu ban soạn thảo nghị quyết và lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, hoàn thiện nghị quyết, đi vào thực tiễn công tác chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

 

Bá Hiển