Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công an tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trở thành phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và trở thành ý thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được lực lượng Công an Đắk Nông cụ thể hóa vào những hành động cụ thể trong từng lĩnh vực công tác và chiến đấu, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Đảng ủy Công các huyện, thị xã và từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập, làm theo là nội dung cốt lõi để xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; coi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ.

Bám sát nhiệm vụ của từng đơn vị, từng tổ đội, mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện theo chuyên đề hàng năm sát hợp với thực tế bằng nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã tự giác và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; ra sức học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ về mọi mặt; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó mà tình hình ANTT luôn được đảm bảo, tội phạm và tệ nạn xã hội giảm theo từng năm, tỷ lệ điều tra, phá án được nâng cao (năm 2016 tội phạm giảm 13,5%, tỷ lệ điều tra đạt gần 90%,  năm 2017 tội phạm giảm 8%, tỷ lệ điều tra đạt trên 95% và năm 2018 tội phạm giảm 5% và tỷ lệ điều tra đạt trên 97%). Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh với việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa 38 thủ tục hành chính, bãi bỏ thủ tục và sửa đổi bổ sung 33 thủ tục, qua đó đã giải quyết ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhân dân.

Bên cạnh việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác đền ơn, đáp nghĩa, hướng về cơ sở cũng được Công an tỉnh chú trọng, tổ chức hàng trăm hoạt động xã hội tình nghĩa, thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, giúp dân làm đường, dọn vệ sinh cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức 7 đợt hiến máu tình nguyện với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia...


Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Để việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" có sức lan tỏa rộng rãi, Đảng bộ Công tỉnh Đắk Nông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, trong đó chú trọng tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua và cuộc vận động trong lực lượng Công an trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên duy trì thông báo gương người tốt, việc tốt tới các đơn vị, biểu dương tại Lễ chào cờ hàng tháng của Công an tỉnh. Chú trọng phát hiện, biểu dương, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu; giữ gìn an ninh, trật tự ở các địa bàn khó khăn, phức tạp. Với những thành tích đã đạt được trong các mặt công tác và hoạt động phong trào, trong 03 năm qua, Công an tỉnh Đắk Nông đã được Đảng, nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng, trong đó có 70 lượt tập thể  và 147 lượt cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 375 lượt tập thể, 1816 lượt cá nhân. Đặc biệt năm 2018, Công an tỉnh Đắk Nông được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.


Đại tá Lê Văn Tuyến – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể tại hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018

Minh Quỳnh – Song Mây