Ngày 15/6/2018, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma tuý và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2018 - 2020.

 Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thiếu tướng Phạm Văn Các, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Việc ký kết chương trình giữa Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm theo Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; công tác cai nghiện ma túy theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thiếu tướng Phạm Văn Các phát biểu tại Lễ ký kết.

Thiếu tướng Phạm Văn Các phát biểu tại Lễ ký kết.

 

Theo đó, Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan, đơn vị tập trung vào 06 nội dung chính như: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma tuý và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ yêu cầu công tác; nghiên cứu, khảo sát thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện ở các đơn vị, địa phương và tham vấn về chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức hội nghị, hội thảo và trao đổi, học tập kinh nghiệm; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện ma tuý và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương. 

Thiếu tướng Vũ Xuân Dung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; đồng chí Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị.

Thiếu tướng Vũ Xuân Dung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; đồng chí Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị.

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thiếu tướng Phạm Văn Các nhấn mạnh, sự phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trong thời gian tới sẽ giúp cho mỗi cơ quan phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tạo được sự gắn kết thường xuyên, liên tục, lâu dài; góp phần khắc phục những hạn chế, thiếu sót khi thực thi công vụ, giúp cho việc thực hiện được nghiêm túc, thống nhất và có hiệu quả cao trong công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; bảo đảm đầy đủ quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức đã được quy định trong Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

mps.gov.vn