NDĐT – Ngày 25-10, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đác Nông cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đác Nông, Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông đã ký ban hành Quyết định kỷ luật bằng hình thức “Khai trừ ra khỏi Đảng”; Cách chức Chủ tịch kiêm Giám đốc đối với Phạm Đức Thắng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Đác Nông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nam Nung (Công ty Nam Nung).

 

Theo đó, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Nam Nung, Phạm Đức Thắng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm như: hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài nhiều năm với số tiền lớn; mất khả năng kiểm soát và thanh toán các khoản nợ đến hạn, nợ lương, tiền bảo hiểm của cán bộ công nhân viên trong thời gian dài; sai phạm trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Bên cạnh đó, Phạm Đức Thắng còn phải chịu trách nhiệm chính về việc chậm trễ trong thực hiện lộ trình cổ phần hóa Công ty Nam Nung. Việc không thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Không công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như không bảo đảm một số quyền lợi khác của người lao động.

Ngoài việc kỷ luật Phạm Đức Thắng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đác Nông cũng quyết định thi hành kỷ luật hình thức “Cảnh cáo” đối với Đảng ủy Công ty Nam Nung do buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện chưa nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy…Vi phạm quy định về chế độ sinh hoạt Đảng.

Công ty Nam Nung trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đác Nông, là công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn.

nhandan.com.vn