Sáng ngày 26/7/2017, Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có 340 đại biểu là ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo, đội trưởng, phó đội trưởng các đơn vị; Bí thư, Phó Bí thư Ban chấp hành Đoàn Thanh niên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Hội phụ nữ Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Văn Vang, Báo cáo viên Tỉnh ủy, Trưởng phòng công tác chính trị trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết được thảo luận và đưa ra tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản và tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, bám sát vào các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh để từ đó tham gia làm tốt công tác tuyên truyền ở cơ sở; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã đề ra.  

 Khôi Nguyên